"De energietransitie is een proces wat we samen aangaan - alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"

Brick Valley is een gebiedsgericht (Gelderse eiland) samenwerkingsverband van vier baksteenfabrikanten: Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger.

Brick Valley heeft de ambitie om een collectieve duurzame en toekomstbestendige energievoorziening te realiseren, die het mogelijk maakt om de straat- en metselbakstenen op termijn volledig klimaatneutraal te produceren.

Vanuit deze gezamenlijke ambitie verbindt het organisaties, instellingen en de omliggende gemeenschappen van onze fabrieken om (lokaal) duurzame energie op te wekken en stimuleren we de versnelling van de Nederlandse energietransitie.

De doelstellingen van Brick Valley:
50% CO2 reductie in 2030, 100% energieneutraliteit in 2050.

 

JaarDoelstellingCO2 uitstoot
2020Uitgangsjaar130.000 ton
203050% CO2 reductie65.000 ton
2050100% CO2 neutraal 

De in Brick Valley samenwerkende fabrikanten produceren hun bouwkeramische producten in 2050 klimaatneutraal. Dit wordt voorbereid met een collectief-duurzame energievoorziening in 2030.
Een klimaatneutrale operatie van keramische bedrijven maakt het mogelijk om de vele positieve aspecten van keramiek te behouden en zelfs verder te verstevigen. De duurzame productie van levenslang bruikbare kleiproducten heeft geen intergenerationele effecten.
Een goede samenwerking in de keten en met overheden is essentieel om een gezonde bedrijfsvoering en de concurrentiepositie van het keramisch product te handhaven en een robuuste bijdrage te blijven leveren aan de bouwagenda in Nederland.

DCIM100MEDIADJI_0102.JPG

Wie zijn we en waar staan we voor?

BRICK VALLEY is een icoonproject van de baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger en een project binnen het koplopersprogramma van Cluster 6.[1]

BRICK VALLEY staat voor een intensieve samenwerking van industrie, kennisinstellingen, overheden en gebiedsgebruikers met een gezamenlijk gedeelde ambitie: emissieloos de toekomst in!

BRICK VALLEY is dagelijks goed voor ruim 1 miljoen straatbakstenen en honderdduizenden metselbakstenen die Nederland mooi, bewoonbaar en begaanbaar maken.

BRICK VALLEY produceert haar bouwkeramische producten klimaatneutraal in 2050. Dit wordt voorbereid met een collectief-duurzame energievoorziening in 2030.

BRICK VALLEY is door de provincie Gelderland erkend als bijdrage aan de klimaatopgave van Nederland.

BRICK VALLEY is een initiatief van KNB

 [1] Cluster 6 bestaat uit negen zeer diverse sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, verspreid door heel Nederland. Ze behoren niet tot de grote vijf industrieclusters, maar ook deze bedrijven zijn nodig om de energietransitie te realiseren.