Eind 2021 plaatsten 4 baksteenfabrikanten hun handtekening onder de notariƫle oprichtingsacte van Stichting Brick Valley. De stichting helpt de verduurzaming van 6 steenfabrieken op het Gelders eiland te versnellen door de vraag naar duurzame energievoorziening te bundelen.

Brick Valley is een regionaal initiatief van 4 steenfabrikanten (Steenfabriek Huissenswaard, Rodruza, Vandersanden, Wienerberger) en vormt een nationaal Koplopersprogramma binnen de Energie Strategie voor Cluster 6. 

Doel is het gezamenlijk doorlopen van een zorgvuldig proces gericht op draagvlak, inpasbaarheid en  realiseerbaarheid van een gemeenschappelijk klimaatneutrale energievoorziening van hun 6 baksteenfabrieken op het Gelders eiland. Het icoonproject, want dat is het, wordt mede mogelijk gemaakt door brancheorganisatie KNB en vormt een door provincie Gelderland erkende bijdrage aan de provinciale klimaatopgave. Met oprichting van de stichting Brick Valley wordt het de initiatiefnemers mogelijk om snelheid te maken met divers technisch onderzoek en haalbaarheidsprojecten. Verder biedt het derden een gezamenlijk aanspreekpunt.

De betrokken fabrikanten hebben intentie om het proces- en programmamanagement van Stichting Brick Valley op te dragen aan het daarin gespecialiseerde consultancybureau Greenfish. Ondersteund door KNB moet dit de 4 fabrikanten helpen op het pad naar een klimaatneutrale productie op het Gelders eiland. De betrokkenheid van branchekoepel KNB levert deze kennis en ervaring op ten gunste van de verduurzaming van fabrikanten van bouwkeramiek ook elders in Nederland.

In juli 2021 werd door de 4 baksteenfabrikanten, onder toeziend oog van  de Gelderse Klimaatgedeputeerde Jan van der Meer, reeds een intentieverklaring Brick Valley ondertekend. De oprichting een half jaar later van een stichting is daarop een logisch vervolg.

Meer informatie over Brick Valley