Hoe breng je duurzame en betaalbare energie naar de regionaal gevestigde industrie? En wat hebben deze bedrijven nodig om de transitie te versnellen? Dit en meer kwam aan de orde tijdens het werkbezoek aan de bouwkeramische industrie. KNB-voorzitter Homan bepleitte een Crisis- en Herstelwet-achtige aanpak.  

Om de praktijk van verduurzaming van niet geclusterde industrieën beter te leren kennen brachten Henri Bontenbal (CDA) en Silvio Erkens (VVD) een bezoek aan steenfabriek Rodruza in het Gelderse Gendt. Zij deden dat op uitnodiging van het 6e industriecluster en van de provincies Gelderland en Overijssel, samenwerkend in ‘Nederland Slim Benutten’.

Doel van het werkbezoek op 1 april was uit de eerste hand kennis te nemen van de uitdagingen rond verduurzaming die specifiek de regionaal gevestigde industrie heeft. Waar grote industriële clusters goed aangesloten worden op plannen voor een waterstofbackbone en netverzwaringen  is dat niet het geval voor bedrijven elders in het land: het zgn. 6e industriecluster. Toch worden ook zij geadresseerd door het Klimaatakkoord.

Aan de hand van voorbeelden van Rodruza-directeur tevens gastheer Ivo Würzner werd duidelijk hoe de sector al bezig is met verduurzaming, maar ook wat nodig is om dit te versnellen. Een Gelders voorbeeld daarvan is Brick Valley dat feitelijk is gericht op een decentrale energieoplossing en waarin Rodruza deelneemt. KNB-voorzitter Nienke Homan bepleitte een regionale aftakking van de waterstofbackbone maar ook differentiatie in het subsidie-instrumentarium. ‘Voor versnelling kan aan de Crises- en Herstelwet worden gedacht die toch bedoeld mag zijn voor juist ook de omstandigheden waaronder de huidige energielevering lijdt’. aldus Homan.

Beide Kamerleden gaven blijk actief mee te willen denken en werken aan concrete oplossingen.

Afgesloten werd met een kort maar krachtig bezoek aan de tunneloven waar de te bakken stenen strak in het gelid al stonden opgesteld.

Klik hier voor het position paper ‘het 6e industriecluster’.