Klimaatminister Jetten noemt Brick Valley in Tweede Kamer:

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2024 kwam het te spreken over de mogelijkheden voor de regionale industrie, zoals die voor bouwkeramiek, om te verduurzamen. In politiek jargon wordt dat ‘handelingsperspectief’ genoemd.

Nadat de Tweede Kamer hierover aan het woord was geweest, vragen had gesteld en opmerkingen had geplaats, betrad klimaatminister Rob Jetten het spreekgestoelte. Waarna hij uit eigen waarneming en ervaring juist Brick Valley noemde als prima voorbeeld waarop de keramische industrie inzet op verduurzaming. Zie hier het betreffende videofragment.