Beter een goede buur dan een verre vriend. Zo dachten de 6 steenfabrikanten op het Gelders eiland, samenwerkend in Brick Valey. Zij nodigden Burgemeester en Wethouders van Zevenaar uit. Doel: bijpraten over Brick Valley.

Het KNB-initiatief Brick Valley is een landelijk Koplopersprogramma binnen Cluster 6 en is bedoeld om een gemeenschappelijke, duurzame energievoorziening voor de 6 baksteenfabrieken op het Gelders eiland te realiseren. Motto: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Halverwege januari 2024 gebeurde dat en lieten de ambtsdragers zich door de fabrikanten Jasper Vos en Rudi Sluiter bijpraten over de programmadoelen, de verduurzamingsopties van een steenfabriek en hoe dit zich verhoudt tot de toekomstige energievoorziening binnen de gemeente Zevenaar. Verder werd ook stilgestaan bij de inspanningen van de sector op dit vlak en bij de gemeenschappelijke Technology Roadmap Bouwkeramiek 2023.

Het werkbezoek startte met een rondleiding door de fabriek onder deskundige leiding van Michel Groenewegen, plantmanager van Stf Wienerberger Kijfwaard West. Het maakte het voor Brick Valley Programmadirecteur Ruud van Kolfschooten eenvoudiger daarna aansluiting te vinden bij het gehoor als opmaat naar een wisseling van informatie en vragen.