Het gebeurt niet zo vaak: een werkbezoek door de Gelderse Commissaris van de Koning (CdK) en maar liefst twee Gedeputeerden tegelijkertijd. Toch was het realiteit voor onze industrie. Op initiatief van KNB en met dank aan KNB-lid Wienerberger voor het gastheerschap.

Stikstof, verduurzaming, energietransitie, productinnovatie en samenwerking; het is zomaar een greep aan onderwerpen dat langskwam in het gesprek. Dat werd gevoerd door de Gelderse CdK, tevens Rijksheer, Henri Lenferink en de Gelderse Gedeputeerden Ans Mol en Harold Zoet. Een gewichtig gezelschap dat ontvangen werd door Wienerberger-directeur Jasper Vos, KNB voorzitter Nienke Homan en de KNB’ers Ewald van Hal en Durk Smink namens onze industrie.

Het nieuwe Gelders bestuurscollege werd een klein jaar geleden benoemd en hoogste tijd dus om kennis te maken met een van de voor Gelderland belangrijkste industriële sectoren. Een sector ook die energie-intensief is zodat het gesprek logischerwijze al direct ging over concrete mogelijkheden om te verduurzamen. ’Wat heb je concreet wanneer nodig en wat verwacht je van onze provincie?’ vroeg CdK Lenferink die gelijktijdig een zeker gokelement erkende in een antwoord. Dat antwoord ligt overigens ook besloten in de Gelderse Cluster Energiestrategie die momenteel gemaakt wordt aan de hand van de plan-inbreng door bedrijven. Het resultaat moet gaan doorklinken in de provinciale investerings-agenda MIEK en in het Gelders Energiesysteem waaraan het College momenteel werkt. In dat kader bracht Gedeputeerde Ans Mol de belofte van kernenergie ter tafel. Small Modular Reactors (SMR) is dan het trefwoord. Een grote belofte, volgens spreekster, die nog met heel veel onzekerheid is omgeven, aldus de sector.

Vol met ideeën maar ook veel vragen volgde een (te) kort bezoek aan de steenfabriek waarna de Commissaris en beide Gedeputeerden weer snel verder moesten.