Algemeen

De grondstoffen voor keramische producten zijn klei en (in NL) aardgas. Het aardgas is een warmtemaker (temperatuur van 1000-1200 graden), een medium (gassen doen het werk) en is bepalend voor de materiaaleigenschappen (gaat verbindingen aan op moleculair niveau). Volledige elektrificatie is geen optie om te verduurzamen, vanwege de tempratuur en geometrie van de oven. De vraag is of de benodigde elektriciteit (65 MW) geleverd kan worden los van de technische haalbaarheid van elektrificeren.
De fabrikanten nemen individueel acties om een deel te elektrificeren (warmtepompen) en ze nemen initiatieven om het energieverbruik te reduceren door procesaanpassingen de dematerialisatie (steen strippen, smallere steen en stenen met uitsparingen).
Duurzame alternatieven voor aardgas zijn nog in de testfase. Biogas biedt transitieoplossingen van tijdelijke aard, maar gezien de benodigde hoeveelheid en de stikstofdimensie lijkt dit geen echte oplossing. Waterstof is een goede optie en wordt als eerste intensief onderzocht. De industrie heeft duidelijkheid nodig over de beschikbaarheid en locatie hiervan.

Brick Valley – Waterstof (Groen – blauw)

Waterstof is een goed alternatief voor aardgas. De producteigenschappen van keramiek blijven in takt en de huidige installaties (ovens) zijn om te bouwen naar waterstof – aardgas verbranding.

Actielijn 1 – Backbone levering

 • Noord – Zuid route gereed in2028-2029. Aftakking naar de deelnemers van Brick Valley kan gemaakt worden in de buurt van Bemmel en/of Babberich.
 • Studie aanleg lokaal waterstofnetwerk naast de bestaande aardgasinfrastructuur
 • De levering wordt voorzien door Elektrolyseer groter of gelijk aan 100 MWe.
 • Locatie afhankelijk van beschikbare E-netaansluitingen
 • In het begin wordt uitgegaan van een deellevering van de benodigde hoeveelheid energie (Waterstof – aardgas).

Actielijn 2 – Lokale elektrolyseer (2,5 – 25 MW)

 • Deellevering vanuit lokale elektrolyseer – 2,5 tot 25 MW
 • Inzet van lokale duurzame elektriciteit
 • Invloed op netcongestie
 • Opzet van lokale infrastructuur van waterstof om in de toekomst aan te sluiten op de Backbone.

Actielijn 3 – Import van Groene ammonia

 • Levering groene ammonia via zeehavens en binnenvaartschepen
 • Locatiekeuze “reformer” ammonia naar waterstof
 • Bouw van aanleg mogelijkheden ammonia
 • Opzet van lokale infrastructuur van waterstof om in de toekomst aan te sluiten op de Backbone

De actielijnen waterstof worden op de volgende punten geëvalueerd:

 • Kostprijs met inzicht in investerings- en operatiekosten in de tijd
 • Doorlooptijd en start van de eerste levering
 • Grondbeslag
 • Maatschappelijke acceptatie

De verwachting is een aanzienlijke verhoging van de kosten per MWh, die gedragen worden door landelijke en/of lokale bijdrage of door het verhogen van de productkosten.

Toekomstige actielijnen:

Verkennen mogelijkheden CCS(U) voor gasvormige verbrandingsprocessen en procesemissies uit klei, in gezamenlijkheid met KNB.