Visie:

De in Brick Valley samenwerkende fabrikanten produceren in 2050 klimaatneutraal bouwkeramische producten. Dit wordt voorbereid met een collectief-duurzame energievoorziening in 2030.

Klimaatneutrale operatie van keramische bedrijven maakt het mogelijk de vele positieve aspecten van keramiek te behouden en zelfs verder te verstevigen.

Klimaatneutraliteit staat een gezonde bedrijfsvoering niet in de weg en tast de onderlinge concurrentiepositie niet aan.

Een duurzame productie van levenslang bruikbare kleiproducten gebeurt zonder intergenerationele effecten.